Zasady konkursu MediaKreator.pl >>

Zasady konkursu MediaKreator.pl >>

Kolej ale także i cała branża transportowo – logistyczna nadal potrzebuje skutecznych i nowatorskich działań w obszarze marketingu i PR. W wielu firmach pojawili się nowi, ambitni pracownicy, którzy chcąc sprostać oczekiwaniom pracodawców budują relacje z rynkiem przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologicznych, wykazując się przy tym dużą wiedzą i kreatywnością w działaniu.

Uznaliśmy zatem, że warto i należy wrócić do dobrych praktyk i tak jak blisko dziesięć lat temu dzielić się tymi doświadczeniami w ramach projektu Forum Marketingowego i konkursu Mediakreator, którego laureaci otrzymają statuetki nawiązującego do pierwowzoru z 2011 roku w czasie Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019, które będą miały miejsce w Gdańsku we wrześniu br.

W tym roku przedmiotem konkursu jest wybór laureatów w siedmiu kategoriach konkursowych:

KATEGORIA I: CSR
Działania ukierunkowane na społeczną odpowiedzialność biznesu

KATEGORIA II: e-ACTIVITY
Internetowa aktywność w social mediach, aplikacje mobilne, reklamy, e-mail marketing, itp.

KATEGORIA III: Event&Konferencja
Akcje/kampanie informacyjno-promocyjne, konferencje, wystawy, debaty, eventy, które pozytywnie wpłynęły na zmianę wizerunku firmy.

KATEGORIA IV: Osobowość branży TSL
Osoba, działania której przyczyniły się do budowania pozytywnego wizerunku branży TSL.

KATEGORIA V: Content Marketing
Działania, związane z tworzeniem i publikacją w internecie treści skierowanych do określonej grupy odbiorców, służące budowaniu długoterminowych relacji (podcasty, webinary, infografiki, evideo..)

KATEGORIA VI: Współpraca z uczelniami.
Aktywne współdziałanie z uczelniami w zakresie kształcenia kadr dla branży TSL.

KATEGORIA VII: : Thinking out of the box – projekty nieskategoryzowane
Działania marketingowe, które cechuje niekonwencjonalność i wielowymiarowość, wykraczające poza utarte schematy.

Wracamy także do pierwotnej formuły wyboru laureatów, którzy zostaną wyłonieni przez uczestniczących w Forum Marketingowym przedstawicieli firm, które zgłoszą swoje projekty do udziału w konkursie. Będzie obowiązywała zasada, w myśl której nie można będzie głosować na swój projekt.

Forum marketingowe będzie miało miejsce w dniach 6 – 7 czerwca br. nieopodal Warszawy  w Hotelu Borowina w Konstancinie Jeziorna.

Projekty należy zgłaszać w terminie do 31 maja br.

Organizator